Amerikanska börsbolagschefer garanterar ekonomin

I USA har hundratals chefer för de största börsbolagen i sista minuten skrivit under på att deras finansiella rapporter är riktiga. Kravet från den amerikanska finansinspektionen, SEC, kom efter den senaste tidens avlöjanden om företagsfiffel.
Ungefär hälften av de 700 företag som senast skulle svara 14 augusti hade hunnit registreras när SR:s medarbetare var i kontakt med SCE sent på onsdagen, men man räknade med att så gott som alla chefer faktiskt hade svarat i tid. När det gäller den senaste kvartalsrapporten kan cheferna begära fem dagars uppskov men om någon tänker utnyttja det är osäkert. Den amerikanska finansinspektionen, SEC kommer dra cheferna inför domstol om de inte skriver under men ingen hade ännu hört av sig sent på onsdagen och sagt att de vägrar, enligt SEC. Kravet att vd och finanschef med sin egen privata ekonomi i botten måste gå i god för att deras företags finansiella redovisning verkligen stämmer kom efter den långa raden bokföringsfiffel som började med energijätten Enron och som hittills lett till 18 olika fall av åtal, dock inget när det gäller just Enron. Farhågorna på aktiemarknaden för att det i sista stund inför att tiden gick ut 14 augusti skulle dyka upp nya avslöjanden om företagsfiffel besannades inte. Investerarna pustade ut och kurserna tog ett rejält skutt uppåt. Dow Jones gick upp 3,1 procent och Nasdaq hela 5,1 procent. I fortsättningen måste de amerikanska företagscheferna alltid garantera sina företags rapporter och på SEC tror man att den nya ordningen kommer att leda till det man hoppats på: att återställa förtroendet på aktiemarknaden.
Lena Bejerot, New York