Lättare få visum för palestinier från Västbanken

Migrationsverket har beslutat om en ny praxis som gör det lättare för palestiner bosatta i Gaza eller på Västbanken att få visum till Sverige.
Sedan i våras har de bara fått visum av starka humanitära skäl eller om besöket är av ett högt nationellt intresse. Men nu kan palestinier från området också komma hit för konferenser, och utbyten av vetenskapligt, religiöst eller kulturellt slag - om inbjudan kommer från en etablerad organisation. Även idrottsevenemang och besök av nära anhöriga i Sverige kan vara skäl för att få visum. Men i de fallen måste besöket bedömas som angeläget och besökaren måste leva under ordnade förhållanden. Anledningen till lättnaderna i praxis är att Generalkonsulatet i Jerusalem bedömt situationen som mer stabil och påpekat att visumkraven är för höga.