Löfte om lättnader i anhöriginvandring

Det ska bli enklare för invandrares anhöriga att få uppehållstillstånd i Sverige. Det löftet gav migrationsminister Jan O Karlsson när han idag besökte Malmö.
Det socialdemokratiska förslaget om utvidgad anhöriginvandring innehåller krav på visst försörjningsansvar. För drygt en vecka sedan föreslog också folkpartiet att lätta på reglerna om anhöriginvandring. Folkpartiet föreslog då att invandrare som vill ta hit sina anhöriga ska ha försörjningsansvar för dem i tre år.