Kommuner förlorar miljoner på börsnedgången

Många kommuner i landet har drabbats av börsens kraftiga nedgång. Mellan 80 och 90 kommuner och landsting har placerat ungefär 18 miljarder kronor i aktier och räntebärande papper de senaste åren.
Det handlar framförallt om pengar som ska gå till framtida pensionsutbetalningar. Lidingö kommun utanför Stockholm till exempel har förlorat 67 miljoner av de 600 miljoner kommunen placerat. Ulf Lennartsson som är ekonom på Kommunförbundet tror att aktieförlusterna kan leda till negativa effekter på den kommunala servicen.