Frivilligorganisationer tvekar till statliga medel

Amerikanska humanitära frivilligorganisationer ställer sig tveksamma till ett regeringserbjudande om statliga pengar för att börja bygga upp en hjälporganisation i och omkring Irak.
Regeringen har erbjudit mer än 600 miljoner kronor till uppbyggnad av flyktingmottagning, sjukvård och annan hjälp i vad som ser ut som en förberedelse för ett krig i området. Biståndsorganisationerna tvekar då ett accepterande kan ses som ett stöd till en amerikansk krigsplanering, rapporterar brittiska Financial Times idag.