Sverige saknar beredskap för terrorattack

Det svenska försvaret är inte anpassat för de hotbilder som finns idag med terrorattacker och attentat. Det konstateras i rapporten "Strategi för det oväntade" som gjorts på uppdrag av försvarsdepartementet.
Enligt Johan Tunberger, analytiker på Totalförvarets forskningsinstitut, FOI, beror det bland annat på en föråldrad lagstiftning som gör att försvarets personalorgansation helt är anpassat till ett gammaldags invasionsförsvarstänkande och storkrig.