Krav på samordning mot rattfylla

Regeringen misslyckas med trafiknykterhetsfrågorna därför att ministrarna inte samarbetar. Det tycker Sveriges försäkringsförbund och MHF, Motorförarnas helnykyterhetsförbund, som nu kräver att statsministern ska ingripa.
- Idag fångas inte alkoholister och rattfyllerister upp med automatik och tas om hand i rehabiliteringen. Därför går vi in med krav på att statsminstern ska samordna detta, säger Staffan Moberg på Försäkringsförbundet. Vad är det som inte fungerar i samarbetet mellan departementen? - Man har olika roller. Näringsdepartementet har trafiksäkerheten men har inte makten över det som justitiedepartementet sysslar med, som straffpåföljder. Medan socialdepartementet har ansvar för rehabiliteringen. Frågor för utbildningsdepartementet kan också komma in. Mer drickande - mindre rehabilitering Samhällets resurser har skurits ner både för rehabilitering av missbrukare och för kriminalvårdens insatser för rattfylleridömda. Ansvaret för det ligger hos olika ministrar och följden blir sämre totala åtgärder mot rattfylleriet enligt kritikerna. Eftersom alkoholkonsumtionen ökar allt snabbare, första halvåret i år med en liter per svensk, så varnar Sveriges Försäkringsförbund och Motorförarnas helnykterhetsförbund för ökat rattfylleri. I västra götaland har antalet gripna för rattfylleri ökat med 33% under det första halvåret i år. - Dessvärre har rehabiliteringen, missbrukarvården i Sverige nedrustats dramatsiskt de senaste 10 åren. Så vi är oroliga för att de som döms inte ska få den rehabilitering som de behöver, säger Tom Bjerver, VD för MHF till Ekot.
Annika Digreus