Fp vill minska sjukskrivningar

Inga reformer kan genomföras om inte sjukskrivningarna minskar. Det anser folkpartiet, som på torsdagen presenterade sitt så kallade välfärdsmanifest. Partiets huvudsakliga recept för att få ner sjukskrivningarna är ett kontrollsystem kopplat till garanterad rehabilitering.
– När Försäkringskassan ser att en sjukskriven är längre än två månader, då tycker vi att Försäkringskassan ska kräva att en annan läkare kommer med ett nytt intyg, säger Lars Leijonborg. Garanti om rehabilitering Efter högst två månader vill alltså folkpartiet att den som är sjukskriven kallas till kontroll hos läkare. Kontrollen ska sen kopplas till en garanti om rehabilitering. Inga detaljer Förslaget är inte i detalj utarbetat, men den som är sjuskriven ska lättare än i dag kunna välja hur rehabiliteringen ska se ut, enligt folkpartiet. Fem förslag Och det är ett av fem förslag som partiet presenterade på torsdagen. Partiet vill också ge äldre över 80 år hemtjänst utan behovsprövning, i förebyggande syfte, och garantera sysselsättningen till den som är funktionshindrad, öka stödet till anhörigvårdare och, som redan känt, minska barngrupperna på dagis till i genomsnitt 15 barn per grupp och med en personal på fem barn. Central reglering En reform som även den förutsätter minskade sjukskrivningar och där partiet nu väljer central reglering, i strid med sin tidigare linje men till förmån för barnen, säger Lars Leijonborg. – Vi utesluter inte att det kan behövas att staten sätter upp sådana maxgränser, säger folkpartiledaren.
Pia Lille