Osäkra lekplatser

Tre av fyra lekplatser brister i säkerheten, enligt en granskning som Hyresgästföreningen gjort av 341 lekplatser i landet
Enligt Hyresgästföreningen beror bristerna på att hyresvärdarna inte följer säkerhetsstandarden. Det är vid gungor som flest olyckor sker, därefter kommer klätterställningar och rutschbanor. Varje år skadas uppskattningsvis cirka 12 000 barn i samband med olyckor på lekplatser.