Galen ko kom från Danmark

Det åttonde fallet av galna ko-sjukan hos en danskfödd ko har konstaterats. Det gäller en ko som exporterades till Portugal från en djurbesättning i södra Jylland för ett år sedan. I
Innan kon transporterades till Portugal hade den vistats i två danska besättningar. Dessa har nu isolerats och veterinärmyndigheterna har beslutat att de ska nödslaktas och destrueras.