Många lekplatser farliga för barnen

Många av landets lekplatser är farliga för barnen, visar en undersökning som Hyresgästföreningen har gjort. Den visar att tre av fyra lekplatser inte uppfyller de säkerhetskrav som finns.
Ami Pirard Kurell från fritidshemmet 81:an i Stockholm berättar om en olycka i en lekpark: – De har ju sådana här hästar som står och gungar och de står på spiraler. Den gick av och träffade upp i munnen på ett barn. Är det en stor oro att ta med barn till en lekplats? – Det beror helt på hur den ser ut när man kommer dit. Ibland kan man ju se lekplatser som ser väldigt gamla ut och då tittar man ju lite extra. Bristande underhåll Farliga vinklar där barnen kan fastna med huvudet, rostiga gungor som inte håller, spikar som sticker ut och för små maskor i klätternät är några av farorna på de lekplatser Hyresgästföreningen har undesökt. Men det är framför allt bristande underhåll och tillsyn av lekplatserna som leder till att barn skadas. Bengt Öhman, jurist på hyresgästföreningen, berättar om den vanligaste orsaken till olyckorna: – Det vanligaste är brister i själva fallunderlaget i den här strida sanden som det i allmänhet ska vara. Det leder till hjärnskakningar, brutna armar och så vidare. Sex av tio uppfyller inte kraven Hyresgästföreningen har undersökt 340 lekplatser i bostadsområden runt om i landet. Sex av tio av hyresvärdar uppfyller inte de krav som ställs på säkerheten. Någon skillnad mellan privata och kommunala fastighetsägare har man inte funnit. Det är plan och bygglagen, produktsäkerhetslagen samt Europanormen för lekredskap som reglerar ansvaret för lekplatser och det är fastighsteägarna som ska se till att reglerna följs. Bengt Öhman på hyresgästföreningen tror att fastighetsbolagen sätter barnens säkerhet långt ned på prioriteringslistan. – Jag tror att det är till viss del okunskap. Men jag tor också att lekplatser inte är särskilt tekniskt utmanande för bostadsföretagen. Det är nog lite barnsligt för dem att hålla på med, i ordets rätta bemärkelse. Fortsätter driva frågan På några av fastighetsbolaget Wihlborgs lekplatser i södra Stockholm finns flera brister vad gäller säkerheten. Informationschefen Mats Berg säger att bolaget tar saken på stort allvar och pekar på de kontrollrutiner som finns. Dels gör man en inspektion per år och dessutom ska det ske en kontroll varje dag. – Vi kan inte varje minut garantera att alla lekplatserna uppfyller alla krav. Vi kommer att titta på det här närmare nu och ha en dialog med de här företagen och förtydliga om det behövs. Hyresgästföreningen ska nu diskutera bristerna med fastighetsbolagen men kommer att fortsätta driva frågan om det inte sker någon förändring. – Vi överväger trots det att föra ett antal fastighetsägare till rättslig prövning för att verkligen säkerställa att det här blir gällande för framtiden.
Johan Schmidt