USA vill skicka hjälporganisationer till Irak

USA:s regering vill skicka humanitära hjälporganisationer till Irak och erbjuder 60 miljoner kronor till organisationer som är villiga att resa dit. Men Joel Charny, chef för Refugees International i Washington menar att USA:s regering bara försöker utnyttja hjälporganisationer för andra syften.
Joel Charny tycker att det är märkligt att USA:s regering vill skicka humanitär hjälp, samtidigt som ett eventuellt krig med Irak står för dörren. Det är första gången som USA:s regering kommit men någon liknande förfrågan till hjälporganisationer om att sätta upp flyktingläger med medicinsk och humanitär hjälp inne i Irak. Joel Charny, vars organisation aldrig tar emot pengar från USA:s regeing, menar att behovet av humanitär hjälp naturligtvis är stort i Irak, men tycker inte att organisationer ska nappa på erbjudandet och ifrågasätter hur det hela skulle fungera så länge Saddam Hussein styr. USA vill inte bara skicka hjälporgansiationer till norra Irak där kurderna dominerar, utan till alla delar av landet, säger Joel Charny, som tror att USA:s regering egentligen förbereder för ett krig och tänker utnyttja hjälporganisationer för att snabbt kunna ta hand om flyktingar och sårade. Något som utrikesdepartementet förnekar. Där uppger man att det enbart handlar om att USA vill hjälpa det irakiska folket.
Lena Bejerot, New York