Ingenjörsutbildning lockar med rent guld

Många högskolor och universitet har svårt att fylla sina utbildningar med studerande inför höststarten. En bransch som varit särskilt hårt drabbad de senaste åren är stålindustrin, som brottas med stora pensionsavgångar samtidigt som antalet utbildade ingenjörer på senare år sjunkit till rekordlåga nivåer. Bergsskolan i Filipsstad försöker locka elever till utbildningen genom att skicka rent guld med posten till potentiella studenter.
– Vi har tillsammans med informationsmaterial skickat guld till möjliga studenter och därigenom har vi fått fyra stucken nya studenter. Guldet har väl gjort att de har läst informationsmaterialet. Det är rent guld och det är bladguld så det ser ju mer ut än vad det är, men det är äkta, säger Leif Bohlin, rektor på Bergsskolan. Stålindustrin hårt drabbat Det råder tuff konkurrens mellan högskolor och universitet vad det gäller att locka till sig studerande till ingenjörsutbildningarna inför höststarten. En bransch som drabbats hårt på senare år är stålindustrin där bristen på ingenjörer börjar bli uppenbar. På senare tid har det vissa år bara gått ut 15 ingenjörer med inriktningar som passar stålindustin. En mycket oroande utveckling för stålföretagen, om man betänker att årsbehovet inom industrin, som också står inför stora pensionsavgångar, ligger på ungefär 60 ingenjörer. Hälften av platserna obesatta På Bergsskolan har man, guldutskicken till trots, bara lyckats locka 15 nya elever till höstens utbildningar inom metallutrgi och bergteknik och det innebär att varannan stol riskerar att gapa tom. – För våran del kan vi säga att vi hade gott om elever fram till slutet av 1990-talet men det har sakta men säkert gått neråt i början av 2000-talet. Så nu är ungefär hälften av platserna besatta. Stipendium på 45 000 kronor De svenska stålföretagen har via branschorganisationen Jernkontoret dragit igång flera satsningar för att försöka vända trenden. Årligen satsar men 16 miljoner kronor bara på att få ungdomar att välja att utbilda sig mot jobb inom stålindustrin. En stor del går till stipendier. På Bergsskolan får alla elever med inriktning på metallurgi 45 000 kronor i stipendier under den treåriga utbildningen. Uppfattas som tråkigt Johan Porthén har studerat i två år vid Bergsskolan och han menar att en del av orsaken till ingenjörsbristen kan ligga i att stålindustrin fortfarande uppfattas som omodern och tråkig. – Genom radio och tv så har man alltid sett att inom IT så är det fräckt och så vidare. Och då hamnar ju sådana branscher som stål lite i skymundan. Det är så gammalt och genuint och det har alltid fungerat ändå, man har kanske somnat in lite grann, men nu kärvar det till sig. Man kanske måste ut och tala om lite vad branschen är och att den också har hängt med i utvecklingen, det finns datorer och teknologi och sånt där runt omkring.
Magnus Thorén