Avtal om Öresundspendlares skatt

Sverige och Danmark har enast om att dela på skatteintäkterna från de som arbetar på ena sidan sundet och bor på den andra.
Enligt finansminister Bosse Ringholm ska ett avtal kunna var klart inom en månad, skriver Sydsvenska Dagbladet. Före 1997 betalade pendlarna skatt i det land de bodde, nu betalar de där de arbetar men i framtiden ska alltså länderna dela på intäkterna från dem som arbetspendlar mellan Sverige och Danmark.