Grundskolan fortfarande lika dålig

På ett år har i stort sett ingenting hänt när det gäller grundskoleelevernas behörighet till gymnasiet. Nya siffror från statistiska centralbyrån visar nämligen att var tionde elev inte fått godkänt i ämnena svenska, matematik och engelska när de gick ut grundskolan i våras.
Det är i stort sett samma siffror som för förra året. För elever med utländskt ursprung har det blivit lite sämre - det är fler som inte har nått godkänt i de så kallade kärnämnena. Siffrorna bygger på uppgifter från 70 procent av landers skolor.