Elbe högre än någonsin

Läget på grund av översvämningarna är fortsatt svår i den tyska staden Dresden. Floden Elbe stigit till en nivå på 9,13 meter - och så högt har vattenståndet aldrig varit tidigare. Alla broar i staden har stängts av.
Även på andra håll i Tyskland längs floden Elbe är situatioen allvarlig. Hundratusentals människor har evakuerats från sina bostäder. I städerna Magdeburg och Bitterfeld förbereder myndigheterna evakuering av invånarna. I Prag i Tjeckien och Wien i Österrike rapporetras nu vattnet sjunka. Men i Ungerns huvudstad förbereder man sig nu på att Donaus vattennivå ska stiga. Invånare och räddningspersonal fyller nu sandsäckar längs floden. Även i Slovakiens huvudstad Bratislava har myndigheterna höjt beredskapen.