Oenighet om tandvårdskostnaderna

Landets tandläkare och Försäkringskassan är oense om hur mycket en behandling får kosta. Kommer de inte överens kan resultatet bli dyrare tandläkarkostnader för pensionärer, trots det nya statliga högkostnadsskyddet som infördes för drygt en månad sedan.
– Konsekvensen kan ju bli, naturligtvis, att det blir dyrare för pensionären och att man inte kan får sin behandling genomförd för att man inte har råd helt enkelt, säger Elisabeth Andersson som är chef på vårdersättningskontoret vid Försäkringskassan i Lund som bedömer tandläkarnas ersättningsansökningar. Och så här var det inte tänkt från lagstiftarens sida, att det skulle bli? – Det tror vi väl inte, nej. Det nya högkostnadsskyddet för pensionärer innebär att man inte skall behöva betala mer än 7 700 kronor exklusive material och för att kunna bedöma tandläkarnas anspråk har Försäkringskassan tagit fram ett kostnadsunderlag som bygger på prislistor som 5 procent av landets tandläkare har. Hittills har Försäkringskassan fått in 6 000 ersättningsansökningar och det är stora prisskillnader: – Ja, i enskilda ärenden kan det vara i vissa fall, några extremfall har det skiljt bortåt 60 000 kr, medan det kan ju skilja bara på enskilda åtgärder några hundralappar, så att det varierar, säger Elisabeth Andersson. Är det ett problem för er att bedöma hur mycket staten ska betala? – Problem, det är ju inte helt enkelt att komma fram till den här nivån, naturligtvis. Vi får ju inte ha någon prislista därför att det finns ju en fri prissättning idag i landet för tandläkarna. Det vi kan ha är ju ett bedömningsunderlag för att se att det är en rimlig ersättning som ska utbetalas, och det underlag vi då har tagit fram är då ett statistiskt underlag som vi har trott varit ett riktigt underlag men nu visar det sig att verkligheten ser annorlunda ut än det vi har kommit fram till. Det är då det vi ska diskutera idag med representanter från privattandläkarförbundet.
Jens Ericson, Ekot i Malmö