Liten risk för räntehöjningar

Riksbanken lämnar sin viktigaste styrränta, reporäntan, oförändrad på 4,25 procent. Men allt fler bedömare tror att villaägare och andra med bostadslån kan se fram emot lägre räntor framöver.
– Den internationella konjunkturutvecklingen ser betydligt sämre ut nu än tidigare, säger Henrik Mitelmann, ränteanalytiker på SEB Merchant Banking. Han menar att detta innebär att risken för ökad inflation därför är lägre i dag. Konjunkturen sämre Det är bara några månader sedan räntediskussionerna handlade om hur mycket Riksbanken skulle höja räntan. En eller till och med en och en halv procentenhet under loppet av ett år, spekulerade bankernas ekonomer. Och även Riksbanken själv gav tydliga signaler om att saftigare ränteräkningar på bostadslånen var att vänta. Ekonomin var på tydlig uppgång sades det, och därför måste räntan höjas för att inte priserna skulle stiga. Men fortsatt fallande börskurser i de många finansskandalernas spår har lagt krokben för återhämtningen i USA. Det minskar risken för stigande priser också här hemma i Sverige. I motiveringen till belutet att hålla räntan oförändrad säger riksbanken visserligen att en återhämtning av ekonomin fortfarande är trolig. Men risken för att inflationen ska ta fart tonas ner. Frågan är hur en vanlig villa eller bostadsrättsägare ska bete sig med de här tvära kasten på räntemarknaden. Ingen risk Henrik Mitelmann tror inte att det är någon risk att låta bli att binda räntorna, eftersom det mesta tyder på att räntorna kan komma att sänkas en aning.
Martin Ahlquist