Krav på rättigheter för renägande samer

De renägande samerna måste få ett starkare stöd i lagen för sina rättigheter. Det hävdar Svenska samernas riksförbund, SSR, som på fredagen tog ställning till den statliga rennäringskomitténs förslag till ny svensk rennäringspolitik.
Den rennäringspolitiska kommittén har haft i uppdrag att formulera en ny statlig politik för de renskötande samerna i Sverige, något som inte bara påverkar samerna utan även många markägare i norra Sverige. Frågan om rennäringens rättigheter är kontroversiell inte mindre än 80 remissinstanser sitter just nu och arbetar med sina svar och Svenska samernas riksförbund, SSR, är en av de som väger allra tyngst. SSR godtar i stort komitténs förslag även om vissa punkter skapat stor debatt. Det handlar bland annat om att samebyarna föreslås få rätt att stoppa skogsavverkningar på känsliga renbetesområden. Ett förslag som ogillas bland annat av skogsägarföreningar och LRF. SSR ser positivt på förslaget men vill stärka samernas rättigheter ytterligare. Ett annat förslag som många renskötare är mer kritiska till är att samebyarna ska öppnas upp för fler medlemmar än i dag. En sameby är i dag en ekonomisk förening för renägande samer och ett medlemsskap ger rätt till jakt och fiske i fjällen. De renägande samerna är i minoritet i Sverige och samer som står utanför byarna har inte på samma sätt tillgång till land och vatten i fjällvärlden. Därför är medlemsskapet attraktivt även för de icke renägande samerna. Men att släppa in fler i samebyarna oroar renskötarna. Det berättar Lena Ruuth-Jonsson, styrelsemedlem i SSR som också satt med som expert i kommittén.
Maria Höglund