Jämo pressar företag

Jämställdhetsombudsmannen Jämo ökar nu trycket på företagen att minska löneskillnaderna mellan män och kvinnor. Jämo har därför beordrat 500 företag att inom en månad ta fram en plan över hur lönerna ska bli mer jämlika. I annat fall kan företagen få betala vite.