Blandat slut på börsveckan

New Yorkbörsen stängde ner en halv procent medan Nasdaq steg med 1,2 procent. Även i Europa gick börserna åt olika håll.
Stockholmsbörsen sjönk med 0,9 procent medan börserna i London och Frankfurt steg med 0,1 respektive 0,5 procent.