Högsta vattenståndet i Elbe på mer än 150 år

I Dresden i Tyskland nådde på fredagskvällen floden Elbe sin högsta nivå på mer än 150 år. Vattnet strömmade in i stadens historiska kvarter och har sedan dess fortsatt att stiga. Vid den nyligen renoverade Semperoperan har frivilliga gett upp försöken att kämpa mot vattenmassorna och vattnet flödar in i operans nedersta våningar.
Dresden har en halv miljon invånare och halva staden saknar färskvatten, elektricitet och teleförbindelser. Omkring 40 000 människor i Dresden är hemlösa och ytterligare 100 000 människor har fått tillfälligt tak över huvudet i andra städer och byar längs den översvämmade floden. Regeringscheferna i de drabbade länderna, bland annat Tjeckien, Österrike och Slovakien, ska ha ett möte i Berlin på söndag. De ska diskutera en samordning av räddningsinsatserna och även skyddsåtgärder inför framtiden. EU-kommissionens ordförande, Romano Prodi, ska också delta. Sedan översvämningarna började har 14 personer omkommit i Tyskland och 21 personer saknas. I Tjeckien har 13 personer omkommit.