Vita farmare till svars i Zimbabwe för ordervägran

Myndigheterna i Zimbabwe har nu börjat agera mot dom vita storjordbrukare som inte har lämnat sina gårdar sedan tidsfristen gick ut i förra veckan. Fem vita farmare stod till svars inför domstol under dagen för att dom hade vägrat lyda order, samtidigt som 22 andra greps av polis runt om i Zimbabwe.
Zimbabwes president, Robert Mugabe, beordrade nära 3.000 vita storjordbrukare att lämna sina gårdar före den åttonde augusti, men omkring 2.000 av dem har vägrat att ge sig av.