Risk för höjda matpriser under 2007

Maten kan bli dyrare nästa år. Livsmedels-leverantörerna kräver i förhandlingarna med dagligvaruhandeln prishöjningar med mellan tre och fem procent.

Höjningarna motiveras med höjda energipriser, ökade lönekostnader, dyrare transporter och förpackningar samt höjda räntor, skriver Dagens Nyheter.

Dagligvarukedjorna anser att leverantörerna ska effektivisera produktionen i stället för att höja priserna men leverantörerna anser att kostnadsökningarna varit så stora att de genomförda besparingarna inte räcker.