Putin: EU-medlemskap inte Rysslands mål

Rysslands president Vladimir Putin skriver på onsdagen i Dagens Nyheter och Financial Times att hans land inte har som mål att bli medlem i EU, men att man vill ha ett nära samarbete.

Han manar också Europa att inte ge efter för rädslan för att bli beroende av grannen i öster. Enligt Putin kan sådana tankar bidra till att nya skiljelinjer bildas i Europa.