”Satsa på enkla och billiga bostäder”

Satsa på enkla, billiga hyreslägenheter för de bostadslösa! Den här sortens ”sociala bostäder” finns på flera ställen i Europa, som England och Tyskland, men nu kommer det förslag om att också Sverige bör satsa på särskilda bostäder för låginkomsttagare.
Regeringen har satsat 2,5 miljarder kr för att på fem år få fram 20 000 nya hyreslägenheter, men det är ändå litet jämfört med den efterfrågan som finns på hyresrätter idag, med bostadsbrist i nära 80 kommuner. ”Pengarna skulle räcka till mer” Om staten satsade på billigare, så kallade sociala bostäder skulle pengarna räcka till fler lägenheter, menar professor Bengt Turner vid Institutet för bostadsforskning i Gävle: - Man ska kanske skapa ett bestånd som är litet mera av kategoribostäder än tidigare, det vill säga bostäder som inte riktar sig till breda grupper utan kanske främst för dem som har lägre inkomster, säger Turner. Går vi inte in på en brittisk modell då med en sorts sociala bostäder för låginkomsttagare? - Jo, det gör man absolut och det är priset man får betala när man rustar ner de generella subventionerna. När vi hade breda subventioner då hade vi råd att få fram bostäder både för rika och fattiga, och när vi tar bort de generella subventionerna då måste vi nog sätta dit selektiva subventioner istället, och då måste nog de riktas in mot dem som bäst behöver dem, naturligtvis. ”Förfärande” Det är inte nödvändigt att det ska vara så dyrt att bygga, säger Hyresgästföreningens ordförande Barbro Engman. Alltså behöver statens bidrag inte ta slut av det skälet, och då ska vi inte heller gå med på sociala bostäder. Det som utmärkt Sverige är ju att det byggts många hyresrätter i allmännyttans regi: - Varför ska vi då säga att samhället ska erbjuda just den boendeformen till människor med låga inkomster eller människor som lever på sjukbidrag och förtidspension, det är ju en boendeform som är kvalitativt överlägsen för väldigt många människor i olika skeden av livet. Så jag tycker det vore förfärande om samhället skulle säga att vi är i en sådant läge att vi måste ge upp, säger Engman.
Lars-Erik Backman