Insekter bekämpar insekter

Att använda insekter för att bekämpa skadedjur i grönsaks- och krukväxtodlingar har blivit allt vanligare. Inte bara ekologiska odlare använder biologisk bekämpning, utan även hos konventionella odlare. (SR Östergötland)