Usb-minnen säkerhetsrisk för datorer

15 procent av vanliga usb-minnen som används för att flytta filer mellan datorer kan vara en säkerhetsrisk. Det hävdar forskare i en rapport från Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI. (P1 Vetenskap)