Stort förtroende för kyrkan i Polen

Påven Johannes Paulus är i Polen på besök. Internationella massmedier är överens om att han ser ovanligt pigg ut, men så är också förtroende för den katolska kyrkan stort i Polen, rapporterar SR:s utsände.
70 procent har förtroende för kyrkan, 80 procent av polackerna anser att politikerna bryter sina löften, hälften av polackerna anser att politikerna borde gå kyrkans väg, men hälften anser också att kyrkan blandar sig för mycket i politiken. Det här är några färska siffror som visar på det komplexa förhållandet mellan religion och politik i Polen. 13 år efter kommunismens fall finns bara ett omdöme om Polen: semper fidelis. En klar majoritet av polackerna är och förblir kyrkan trogen.
Kjell-Albin Abrahamson, Krákow