Viktiga videofilmer från Estonia saknas

De filmer från Estonia som Sjöfartsverket tappat bort, innehåller den enda noggranna dokumentation som gjorts av hela bottenområdet vid vraket.

Runt Estonia ligger idag ett flera meter tjockt sandlager och sten som lades dit för att fartyget skulle övertäckas med betong. Enligt kontraktet om övertäckning är det minst tre dygns videofilm som saknas.

Det här är den enda noggranna genomsökning av området runt Estonia som har genomförts. Videofilmen visar botten innan den fylldes med ett par meter högt sandlager 1996. Stenvallar lades också upp för att stabilisera havsbottnen.

Det som visas på de försvunna videofilmerna är alltså idag täckt med sand och sten.

Missar inget avgörande
Sjösäkerhetsdirektör Johan Fransson säger att han själv inte sett filmerna, men anser ändå att statens kriminaltekniska laboratorium inte missar något avgörande i sin genomgång av allt filmmaterial från Estonia.

Men på filmerna kan det finnas saker som tidigare inte uppmärksammats. Till exempel avklippta räcken från bogrampen som ramlat ner på botten som bland annat miljöpartisten Lars Ångström hävdar.

Andra delar från Estonia kan också ha hamnat där. Liksom omkomnas kroppar som kan ligga på botten runt vraket.

Tog tre dygn att filma
I kontraktet med de bolag som skulle genomföra betongövertäckningen står angivet att hela bottenområdet runt Estonia skulle undersökas genom videofilmning och att det bedömdes ta tre dygn.

Dessutom användes videokameror under hela arbetet med att stärka bottnen och hälla ner sand och sten.

På Sjöfartsverket byggdes ett helt rum upp med dokumentation om arbetet med betongövertäckningen, säger en av dem som arbetade med projektet till Ekot. 

Omöjligt att filma igen
Sanden och stenen som ligger runt Estonias vrak idag gör det omöjligt att på nytt filma bottenområdet för att reparera förlusten av videofilmerna.

Hoppet står till att Sjöfartsverket ändå lyckas hitta de borttappade filmerna eller att något av de kontrakterade bolagen lyckas hitta materialet.

Betongövertäckningen blev ju aldrig verklighet genom en kombination av dåliga bottenförhållanden och en stark etisk opinion mot att stänga in vraket i betong. Det var regeringen som till slut avbröt det mycket kostsamma projektet.

 

Erik Ridderstolpe
erik.ridderstolpe@sr.se