Lundgren vill öka kraven på elever

Vid moderaternas valupptakt i Sundsvall sa partiordförande Bo Lundgren att skolan är valets viktigaste sakfråga.
Lundgren vill satsa på skolan, bland annat eftersom bättre kunskaper kan leda till ökad tillväxt. Moderatledaren efterlyste större krav på eleverna. och hävdade att antalet elever som lämnar grundskolan med otillräckliga kunskaper kan halveras. Enligt statistiska centralbyråns uppgifter från 70 procent av landets skolor hade var tionde elev som gick ut grundskolan i våras inte de betyg som krävs för att få börja på ett nationellt gymnasieprogram.