Folkpartiet vill höja lärarnas status

Folkpartiet presenterade idag sin skolpolitik coh partiledaren Lars Leijonborg föreslog bland annat att elever med svårigheter, redan på lågstadiet ska få möjlighet att gå ett extra år.
Särskilt studiebegåvade elever ska å andra sidan kunna gå fortare fram genom skolan. Folkpartiet vill också att läraryrket ska få högre status. Bland annat ska lektorat och karriärtjänster inrättas. Samtidigt kräver man fler speciallärare för att hjälpa elever som annars inte når uppsatta mål.