Volvochef vill att EU satsar på alternativa bränslen

Volvochefen Leif Johansson vill ha en gemensam europeisk satsning på icke fossila bränslen. Han tycker att pengarna till en sådan kan tas från EU:s jordbrukspolitik.

– Mitt förslag är huvudsakligen att lägga stora resurser på och konsekvent politik över lång tid på hur man får fram alternativa bränslen. Det är huvudpunkten i mitt förslag. Sedan gäller det att hitta olika sätt att finansiera det. EU:s jordbrukspolitik är en sådan, handelsrätter på EU-nivå är en sådan, och för den delen också en eventuell EU-avgift på EU-nivå.

Volvo har satsat kraftigt på miljövänliga bränslen men Leif Johansson hävdar att det inte bara ligger i Volvos intressen att komma ifrån beroendet av fossila bränslen.

– Jag tror att i det här fallet går alla goda intressen ihop. Vi har ett intresse av att göra miljöriktiga fordon och förse marknaden med dem. Våra kunder har ett intresse av att hitta lägre kostnader och miljöriktiga bränslen. Dessutom är jag övertygad om att på samhällsnivå är detta bra för alla inblandade, för vi kommer ifrån beroendet av fossila bränslen, säger Leif Johansson. 

Jonas Engmark
jonas.engmark@sr.se