Järnvägsbro förstörd

En järnvägsbro i Riesa norr om Dresden knäcktes av Elbes vattenmassor på lördagsmorgonen. Det ledde till att den viktiga nord-sydliga tågförbindelsen mellan Berlin och München bröts.
Andra järnvägsbroar i delstaterna Sachsen och Sachsen-Anhalt har stängs i förebyggande syfte. Det gör att den regionala tågtrafiken i östra Tyskland bara kan upprätthållas i delar.