Läkare i Australien ersätter jourtjänst

Röntgenläkare som placeras i Australien för att jobba dagtid när det är natt i Sverige kan vara ett sätt att för svenska sjukhus att komma ifrån dyr jourtjänstgöring. Samtidigt slipper läkarna de påfrestande nattpassen.

Det är ett spanskt-svenskt företag som nu gör verklighet av en svensk idé, som ursprungligen kommer från röntgenläkaren Hampus Eklöf vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.

– För mig så är det att få en bättre arbetsmiljö för läkarna. Jag tycker att det är synd att man ska ha folk som jobbar nattetid när det inte behövs, säger han

Träffar inte patienterna
På Akademiska sjukhuset i Uppsala träffar inte röntgenläkarna sina patienter utan gör bedömningarna via dataskärmar. I vissa fall görs bedömningarna hemifrån läkarens bostad.

Förra året genomförde landstinget i Uppsala ett tvåveckorsförsök med en utsänd jourläkare i Australien på Hampus Eklöfs initiativ. Det blev mycket lyckat.

Nu gör ett spanskt-svenskt företag verklighet av den svenska idén och placerar röntgenläkare på andra sidan jorden.

Slipper ha läkare på natten
Läkarna ska jobba mot sjukhus i Europa som då slipper ha egna röntgenläkare på natten.

Flera europeiska sjukhus och några svenska landsting, bland annat Västerbottens landsting, har nappat på idén med röntgenjourläkare på andra sidan jordklotet, inte minst eftersom EU:s arbetstidsregler kan göra det ännu dyrare och svårare med jourarbete på natten.

Men oavsett den förändringen ser Börje Morian, chef för röntgenverksamheten i Västerbotten stora fördelar.

”Kostnadseffektivt svar”
– Den ena fördelen är arbetsmiljön. Det är lättare att arbeta på dagtid än nattetid. Den andra är att det är kostnadseffektivt att förlägga arbete på dagtid i Australien i stället för nattetid i Sverige, säger han.

Uppsalaprojektet visade att det kostar lika mycket att ha en jourarbetande röntgenläkare hemma i Sverige i en månad som två stycken i Australien, inklusive deras resor dit och hem, lön, boende, kontorshyra och bredbandsuppkoppling.

Till en början kommer det att vara svenska läkare som gör bedömningarna till de svenska sjukhusen. Men på sikt kan det vara läkare från olika länder som gör bedömningarna.

Det finns risker
Det finns dock risker med ett sådant här arrangemang.

– Läkare har olika rutiner och olika arbetssätt. På vissa sjukhus är man kanske van vid att få ett svar som är uttryckt på ett annorlunda sätt än vad det är på andra sjukhus. Sedan är det problem när man ser att svenska läkare kanske ska skriva svar på underökningar utförda i Spanien, England eller Belgien och inte behärskar språket perfekt. Men det är något vi arbetar med, säger Hampus Eklöf.

Jenny Sanner Roosqvist
jenny.roosqvist@sr.se