Ökad efterfrågan på miljöekonomer

Befarade klimatförändringar på grund av koldioxidutsläppen är i fokus för debatten som aldrig förr, och allt fler försök görs nu att försöka sätta pris på miljön. Det har ökat intresset för och efterfrågan på miljöekonomer.

– Det finns absolut en ökad efterfrågan som vi känner av i vår verksamhet eftersom vi har mycket att göra i dag och vi ser även ljust på framtiden, säger Åsa Soutukorva, som driver ett konsultbolag i miljöekonomi.

Vilken typ av uppgifter har ni?

– Vi sysslar med forskning, utredning och undervisning.

Och då handlar det om att sätta pris på miljön i vid bemärkelse?

– Ja, det kan vara att titta på kostnader för olika miljöförbättrande åtgärder och även hur de här projekten kan genomföras.

Är detta en framtidsbransch?

– Ja, det skulle jag vilja säga. Som diskussionen ser ut just nu som handlar om klimatförändringarna kommer väl att påverka oss på lite längre sikt. Vi ser ju inte effekter i vår verksamhet omedelbart. Men på längre sikt kan vi mycket väl tänka sig att vi kommer att märka av det, säger Åsa Soutokorva.

Ekologiskt hållbar utveckling
Ekonomin är på väg att ställas om mot en mer ekologiskt hållbar utveckling. Det sker i takt med att resurser som funnits i överflöd tidigare riskerar att ta slut, och effekterna av industrialismens mer än 100-åriga förbränning av kol, olja och gas blir mätbar.

Nu handlar det allt mer om att sätta ett pris på ändliga resurser. Där kommer miljöekonomen in.

Även om yrket är så pass nytt än så länge att det saknas längre mätdata för exempelvis löneutveckling, så vågar sig akademikerförbundet Saco ändå på att göra en ljus framtidsprognos.

Saco ser ljust på framtiden
Efterfrågan på miljöekonomer finns inom allt fler områden i samhället, som industrin, medierna, konsultföretag, myndigheter och internationella organisationer, säger Lars-Erik Liljebäck på Saco-förbundet Agrifack.

– Jag tror att man ska vara positiv och tror att det definitivt finns möjligheter inte minst efter det här jättenyvaknade intresset för miljö och klimatförändringar. Vi kan också ta det här med el-certifikaten, koldioxidavgifter och sådana ingrepp som man gör i ekonomin. Så jag kan mycket väl tänka mig att den typen av verksamheter kommer att öka och att det till exempel finns behov av analytiker inom det här området och personer som kan sätta pris på miljön, säger han.

Tommy Fredriksson
tommy.fredriksson@sr.se