Kristdemokraterna ökar i opinionsundersökning

I en väljarbarometer från SIFO, som publiceras i flera morgontidningar på söndagen, ökar Kristdemokraterna med 2,5 procentenheter till 11 procent.
Samtidigt minskar socialdemokraterna med 2,9 procentenheter jämfört med SIFO-mätningen för en vecka sen och får 39,3 procent av väljarstödet. Minskningen är dock inte statistiskt säkerställd. Moderaterna ökar något - med 0.9 procentenheer till 22,1 procent. Vänsterpartiet ökar med 0.7 procentenheter till 9,1 procent. Centern ökar en aning med 0.1 procentenheter till 5.9 procent. Folkpartiet minskar lika mycket och ligger i SIFO-mätningen på 6,1 procent. Miljöpartiet ligger under fyraprocentsspärren med 3,8 procent - en minskning den senaste veckan med 0,3 procentenheter.