Vitrysslands president i besvärligt läge

Vitrysslands auktoritäre president Aleksandr Lukasjenko sitter just nu i en rävsax. Rysslands president Vladimir Putin har överraskande föreslagit att Vitryssland ska anslutas till Ryssland, och hur Lukasjenko än svarar - ja eller nej - hamnar han i ett mycket besvärligt läge.
Ryssland och Vitryssland har ända sedan 1996 talat om att skapa en union, och några små konkreta steg har också tagits. Mest är det Aleksandr Lukasjenko som talat, men när Lukasjenko och Putin möttes i slutet på veckan ställde Putin allt på ända. Den ryske presidenten föreslog rakt av att Vitryssland skulle uppgå i Ryssland och han hade en mycket konkret tidtabell att komma med, med presidentval i mars 2004. Lukasjenko sade ingenting på presskonferensen när Putin presenterade sin plan, men när han återvände till Vitryssland förklarade han att den var oacceptabel, och att Ryssland och Vitryssland ska fortsätta att samarbeta på liknande vis som hittills. Men det var ett mycket försåtligt förslag som Putin lade fram och Lukasjenko har sannolikt mycket att tänka på just nu hemma i Minsk. Det är ingen överdrift att säga att hans politiska framtid står på spel. Frågan ställs på sin spets Lukasjenko har tjänat mycket på att t a l a om samarbete med Ryssland, men Putin ställer nu frågan på sin spets. Antingen får det bli något av det hela och det kan inte innebära annat än att Vitryssland ansluter sig till Ryssland, eller så får man dra ett streck över och glömma alla unionsplaner. Om Lukasjenko säger ja blir med största sannolikhet Putin president i det nya förenade riket, i varje fall inte Lukasjenko, han blir i bästa fall en liten regional guvernör i Minsk. Säger han nej drar sig Ryssland ur allt samarbete, vilket kanske också är vad de vill. Lukasjenko blir då helt isolerad internationellt och får svårt att klara sig. Vad vill Vitrysslands befolkning? Den politiska eliten i Ryssland har i stort sett helhjärtat ställt sig bakom Putins intitiativ. I Vitryssland stödjer både eliten och den politiska oppositionen Lukasjenkos nej, men det är inte omöjligt att en majoritet i befolkningen skulle vilja gå in i Ryssland om frågan ställs på sin spets. Om det skulle ske skulle det också radikalt förändra Putins läge: han skulle då närmast gå till den ryska historien som en som lyckas samla slaviska brödrafolk. Om - eller när - han blir vald till president 2004 skulle han få en mycket starkare ställning än idag, och han skulle mer oberoende av de fraktioner som finns kring honom kunna omforma Ryssland efter eget huvud.
Sten Sjöström, Moskva