Kronan allt starkare gentemot dollarn

På torsdagen handlas dollarn till nivåer kring och under sju kronor och kronan är starkare än på flera år. Det kommer den att fortsätta att vara i alla fall ett halvår till, enligt en prognos från banken Nordea.

– Kronans starka ställning beror framför allt på en stark ekonomisk tillväxt som gör att Riksbanken fortsätter med räntehöjningar och på så sätt närmar sig den räntenivå som den europeiska centralbanken har och det gynnar kronan, säger Johanna Jeansson, Nordea.

Hur kommer det sig att utlandet nu är särskilt intresserat av kronan lite mer än tidigare?

– Vi tror att det finns ett grundmurat ”Sverige-case” för att köpa kronor. En ljus ekonomisk tillväxt och en ny regering som har planer på att minska förmögenhetsskatten och dessutom sälja ut svenska bolag kan komma att gynna kronan.

Kan man rentav börja tala om kronan som en världsvaluta?

– Kronan är en världsvaluta. Den är en av de mest omsatta valutorna i världen och därför finns det också ett intresse från utlandet att köpa svenska kronor.

Det är flera saker som bidrar till att stärka kronan.

Nya regeringens politik
Den nya regeringens politik genom utlovad slopad förmögenhetsskatt och utförsäljning av statliga företag och Riksbankens penningpolitik bidrar starkt till att stärka kronan.

Det tror de flesta aktörer på penningmarknaden.

På sex månaders sikt väntas kronan stärkas till 8,95 mot euron och 6,95 mot dollarn. För att kronan ska stärkas ännu mer krävs dock att Riksbanken fortsätter att höja styrräntan.

Billigare för svenska turister
Detta är goda nyheter för svenskar som ska turista i utlandet till julen till exempel. Även om resan är betald så kan reskassan få en förstärkning.

– För svenska turister som åker utomlands blir det billigare att köpa, men för exportföretagen är det bättre med en svagare krona, säger Johanna Jeansson, Nordea.

Tommy Fredriksson
tommy.fredriksson@sr.se