Sms ska varna för sprängningar

När det ska sprängas under bygget av Norra länken i Stockholm ska de som bor i närheten kunna få ett sms-meddelande till sin mobiltelefon för att vara förberedda när det sprängs. (Radio Stockholm)