Nya åsiktsmätningar - samma tendenser

Det är tätt mellan väljarundersökningarna så här några veckor före valet. På söndagen kom en mätning från Sifo och en från Skop med i stort sett samma tendenser som i mätningarna en vecka tidigare, även om de flesta förändringarna ligger inom felmarginalen.
I de opinionsundersökningar som presenterades på söndagen går socialdemokraterna bakåt och hamnar under 40 procent. Socialdemokraterna tappar nästan tre procentenheter och får i de olika undersökningarna 39,3 respektive 38 procent. Fp framåt Folkpartiet går däremot framåt med 2,5 procentenheter till 7 procent i Skop:s undersökning, och i Sifo:s undersökning ökar kristdemokraterna med 2,5 procentenheter till 11 procent. I båda undersökningarna hamnar miljöpartiet under 4 procentsspärren och skulle därmed åka ur riksdagen. Moderaterna och vänsterpartiet ökar något i båda mätningarna. Stödet för centern är oförändrad hos båda. Statistiskt säkerställda uppgångar Både folkpartiets och kristdemokraternas uppgångar i opinionsundersökningarna är statistiskt säkerställda. Övriga förändringarna ligger inom felmarginalen. Om det skulle vara val idag skulle socialdemokraterna och vänsterpartiet tillsammans få 49,1 procent och de fyra borgerliga partierna få 46,3 procent enligt Skops undersökning.
Rebecka Svensén