Hallandsåsbygget sex månader försenat

Tunnelarbetet genom Hallandsåsen slår just nu hastighetsrekord men man ligger ändå ett halvår efter i tidplanen och både prislapp och slutdatum är osäkra. Hittills har man borrat knappt en kilometer in i berget med den nya tunnelborrmaskinen och betonginklädningen håller tätt.

– Vi får en kvalitativt bra tunnel och det är det absolut viktigaste för oss just nu. Sedan får det här med framdrivningshastigheten komma i andra hand, säger projektchef Christer Möller.

Det har varit ett år av problem, till exempel har färdiga tunneldelar börjat röra på sig och den nya tunnelborrmaskinen Åsa har inte tyckt om vissa bergtyper.

Hastigheten i borrandet ökar
Men de senaste månaderna har intrimning av utrustning och stabilisering av tunnelrören gjort att hastigheten i borrandet ökar för varje dag.

Inne i den färdiga delen är det torrt och Åsa, inte en vän liten borrmaskin som namnet antyder, utan ett 250 meter långt stålmonster, har nu klarat av de flesta bergtyper i åsen.

Man har legat långt under vattendomstolens tillstånd för hur mycket vatten man får tappa ur åsen.

Osäkert slutdatum
Men förseningarna tidigare i år har gjort att  slutdatumet 2012 är osäkert, precis som prislappen 7,5 miljarder kronor.

– Vi vill gärna skjuta på frågan och komma tillbaka med en säkrare prognos när vi har fått köra lite till, säger Christer Möller.

Hallandsåskommittén, som granskar tunnelbygget på regeringens uppdrag, riktade tidigare i år kritik mot projektet för de många tekniska problemen, bland annat att delar av tunnelröret flyttat på sig.

– Det var precis den kritik som vi hade också, att vi hade bekymmer med rörelse i månadsskiftet april-maj. Då satte vi till alla klutar och det problemet är nu löst och vi har en stabil tunnel i dag. Men det är klart att det var ett problem som vi inte gillade, säger Christer Möller.

Jens Ericson, Malmö
jens.ericson@sr.se