Skadestånd krävs för isiga tågväxlar

Banverket kräver att det företag som sköter tågväxlarna i Stockholm förbättrar sina rutiner efter tågkaoset i början av november.

Tusentals resenärer drabbades när det blev stopp i all tågtrafik till och från Stockholm.

Företaget hade glömt att slå på värmen på 40 tågväxlar, rapporterar Radio Stockholm.

Enligt Banverket var orsaken den mänskliga faktorn och eventuellt kan Banverket komma att ställa krav på skadestånd från företaget.