Pensionerna klarar sig trots börsfall

Trots att det allmänna pensionssystemet sedan årsskiftet har förlorat runt 80 miljarder på börsen, befarar Riksförsäkringsverket inte att förlusterna kommer att påverka våra framtida pensioner.
Vid årsskiftet hade systemet via AP-fonderna 333 miljarder placerade i aktier. Aktier som i dag förlorat en fjärdel av sitt värde. Men att 80 miljarder gått upp i rök kommer inte att påverka storleken på våra framtida pensioner. Inte om man ska tro Riksförsäkringsverket. Det är nämligen bara en mindre del eller motsvarande 6 procent av pengarna i pensionssystemet som är placerade i aktier. Dessutom finns det andra faktorer som påverkat systemet i positiv riktning - fler har fått jobb och reallönerna har blivit högre. Men även om förlusterna på börsen vägs upp av andra faktorer så kunde dom delvis ha undvikits. I början av 2001 ändrades reglerna så att en större del av pensionspengarna än tidigare fick placeras i aktier. Tidigare var det bara tillåtet att placera en och en halv procent av pensionspengarna på börsen jämfört med dagens sex procent.