Flodvågen fortsätter norrut i Tyskland

I de översvämmade delarna av Tyskland har vattnet i floden Elbe fortsatt att orsaka skador under måndagen när flodvågen fortsätter norrut. Det rapporterar SR:s utsände.
Under natten till måndag har fördämningarna som ska hålla undan de vilda vattenmassorna brustit i flera tyska städer, I Torgau, i Wittenberg och här i Dessau vid Elbe. I Bittersfeld vid floden Mulde och även längre ner i Mühlberg i delstaten Brandenburg. Några av dammbrotten är bara några meter breda, men så fort den uppblötta jorden i dammarna ger efter forsar vattnet in i bebyggelsen och hela områden sätts under vatten - fort går det också. De få människor som inte gett sig av ännu har bara minuter på sig. De kastar sig i bilen eller springer för att komma upp på någon sluttning. I Dessau har en stadsdel översvämmats och de 2 700 invånarna har evakuerats. Men stadskärnan hotas inte ännu och så som det har varit i Tjeckien och längre söderut vid Elbe är det mindre städer. Byar och bosättningar nära floden drabbas värst. Där man förut tyckte att det var fint att bo nära vattnet är det nu inte roligt när vattenbrynet står i trappan till övervåningen. Flodvågen fortsätter nu och under den här veckan väntas norra Tyskland ända till Hamburg lida av den innan vattnet till slut rinner ut i Nordsjön. I södra Sachsen får människorna nu återvända till sina hem och för många består livet nu bara av en hög genomblöta grovsopor.
Stefan Winiger, Dessau