Höjt kreditbetyg väntar Sverige

Sverige kommer med största sannnolikhet att få höjt kreditbetyg av kreditvärderingsinstitutet Standard & Poors efter valet.
Det enda som skulle kunna lägga krokben för Sveriges återkomst till gruppen av de mest kreditvärdiga länderna i världen är att den nya regeringen efter valet börjar spendera mer pengar. Det kreditbetyg som Standard & Poors och andra kreditvärderingsinstitut sätter på Sverige är ett mått på hur säkert det är att låna ut pengar till kungariket Sverige. Det land som har ordning på sina finanser och överskott i budgeten har högre kreditbetyg än länder som har svårt att få inkomster och utgifter att gå ihop. Ett bättre kreditbetyg innebär i förlängningen att räntan på statsskulden blir lägre. Fram till 1993 tillhörde Sverige de länder som hade det allra högsta betyget, men den djupa krisen lede till flera nedgraderingar. De senaste åren har Sverige gradvis förbättrat sin position och om Standars & Poors gör allvar av sina planer att efter valet återigen lyfta upp Sverige ett snäpp så innebär det att vi återigen, efter 9 år, har det högsta kreditbetyg ett land kan ha.