Miniräknare i skolan får kritik

Det här läsåret kommer gymnasieeleverna för första gången att få använda avancerade miniräknare som hanterar symboler på de nationella proven i skolan. Det har Skolverket beslutat. Men det här kritiseras nu av matematikforskare som tror att eleverna kommer att bli sämre i matematik.

– Beslutet kommer innebära att miniräknarna används på bred front och finns till hands jämt. De räknare som används idag har inneburit att man tappat grundläggande räknefärdighet som behövs för att fortsätta läsa matte, säger Hans Thunberg som är lektor på KTH i Stockholm.

Till exempel har eleverna blivit sämre på bråkräkning sedan det blev OK att använda vanliga miniräknare i skolan, enligt Hans Thunberg.

Han och docenten i matematikdidaktik vid Göteborgs universitet Thomas Lingefjärd är kritiska mot att Skolverket sagt ja till miniräknare som hanterar symboler på de nationella gymnasieproven.

Dagens tillåtna räknare klarar plus, minus, gånger, division och logaritmer till exempel. Symbolräknarna är mer avancerade och klarar algebraiska förenklingar och derivering till exempel.

Forskarna varnar för att eleverna inte kommer att lära sig grundläggande mattekunskaper när räknaren enkelt gör jobbet. Ytterst få matematiklärare är tillräckligt duktiga för att använda räknaren som ett pedagogiskt hjälpmedel som får eleverna att lyfta, menar de.

Jan Engstedt, säger att förbudet innebar en broms man ville ta bort i utvecklingen av matematikundervis undervisningsråd på Skolverket med ansvar för matematikprovenningen.

Bengt Hansell
bengt.hansell@sr.se