Basindustrin vill satsa på ny kärnkraft

Den svenska basindustrin står redo att investera 70 till 100 miljarder kronor i två nya kärnkraftverk, allt för att dämpa effekterna av de höga elpriserna.

Trots det stora motståndet från flera håll i dag mot kärnkraft så kan läget mycket väl ha förändrats redan inom ett par år, tror Peter Pernlöf, vd för industrins gemensamma kraftbolag Bas-el.

– För närvarande är det förbjudet enligt lag men jag hoppas att politikerna tar sitt ansvar och ändrar den lagen, säger Peter Pernlöf.

Hoppas på nya kärnkraftverk
Scenariot låter kanske otroligt: två nya kärnkraftverk på gång att byggas i Sverige inom kanske bara 5 – 10 år men det är nu vad den svenska basindustrin inom bland annat skogs- och gruvnäringen hoppas på.

Bakgrunden är framför allt de höga elpriserna som inom några år enligt industrin kommer att sätta näringen under extremt stor press.

Tankarna på svensk kärnkraft ska också ses mot bakgrunden att industrins hopp om en stor elimport från Ryssland ser ut att grusas.

Den elkabel från Ryssland till Finland och där in på den nordiska elmarknaden som Bas-el tidigare meddelade att man tänkt investera tiotals miljarder kronor i ligger nu på den finska regeringens bord och motstånd inte minst från miljöhåll gör att industrin ser allt mer pessimistiskt på möjligheterna att kabeln verkligen kommer att bli verklighet.

Sneglar på Finland
Det är mot den bakgrunden och kanske också regeringsskiftet i höstas, som man ska se de tidiga skisserna på och uppslutningen kring två egna kärnkraftverk.

Tillsammans kan de ge 25 till 30 terrawattimmar, sannolikt placerade i södra delen av Sverige. Förebilden är finsk, där industrin nu investerar i egen kärnkraft.

En stor utmaning blir förstås det stora motståndet mot kärnkraft hos stora delar av befolkningen och också bland många politiker. Men folkpartiet i regeringen är ju positivt till ny kärnkraft.

Ingen förändring enligt folkpartist
Folkpartiets Karin Pilsäter, ordförande i riksdagens näringsutskott, menar att det inte finns några planer på att varken bygga nytt eller stänga under de närmsta åren.

– Det ligger en ny överenskommelse i alliansregeringen att vi under den här mandatperioden kommer vi varken bygga eller stänga kärnkraftverk. Vi försöker hitta långsiktigt stabila spelregler, säger hon.

Tror du man kommer se byggstart för fler kärnkraftverk de närmaste åren?

– Det skulle inte förvåna mig, säger Karin Pilsäter.

Men Mikael Karlsson, som är ordförande i Naturskyddsföreningen, tror inte alls på en sådan satsning.

– Jag tror att det är en helt felaktig satsning eftersom kärnkraft är dyr, tar lång tid att bygga och är inte förenlig med de målsättningar som finns i samhället i dag för en långsiktigt hållbar utveckling, säger han.

Magnus Thorén
magnus.thoren@sr.se