Stora skillnader mellan arbetare och tjänstemäns pensioner

En miljon kronor, så stor kan den totala skillnaden bli i pension mellan två anställda på samma arbetsplats och med ungefär samma lön. Skillnaden beror på att den ene är tjänsteman och den andre arbetare och att de har olika pensionsavtal.

– Jag tycker det är orimligt att ha olika sociala förmåner beroende på vilken grupp man tillhör. Det är rester från ett gammalt klassamhälle som bör avskaffas, säger Erland Olausson, LO:s avtalssekreterare.

LO har närmare 68 000 medlemmar som har en lön som är högre än 27 800 kronor. Det är för den gruppen som skillnaderna i pension blir störst. Pensionen är densamma för LO:s medlemmar oavsett lön.

Tjänstemän med ITP-avtal får däremot pension i proportion till den lön de har.

LO-tidningen har räknat
LO-tidningen har beräknat två personers pensioner med hjälp av AMF Pension.

Det gäller två män på samma arbetsplats med 16 år kvar till pensionen, de har ungefär samma lön men den ene är tjänsteman och den andre är arbetare.

Skillnaden i pension blir 5 500 kronor i månaden. Om de lever till 80 års ålder så innebär det en miljon.

Arbetsgivare vill att LO väljer
LO förhandlar om pensionerna med organisationen Svenskt Näringsliv men för några veckor sedan avbröt Svenskt Näringsliv förhandlingarna, eftersom de ansåg att LO:s krav var för stora.

– Vi tycker det är bra och rimligt med lika villkor. Men vi har inte några synpunkter på om LO vill satsa på förbättrade pensioner eller förbättrade löner, säger Jan-Peter Duker som är förhandlare på Svenskt Näringsliv.

Gäller 1,8 miljoner medlemmar
I de utdragna förhandlingarna står alltså pensionskostnaden mot lönekrav. LO:s avtalssekreterare Erland Olausson säger att ett nytt pensionsavtal gäller LO:s alla 1,8 miljoner medlemmar där gruppen högavlönade ingår.

– Att till exempel gå i strejk för en liten grupp är svårt. Nu handlar det om pensioner för alla LO-medlemmar och för den här gruppen är naturligtvis skillnaderna särskilt anmärkningsvärda, säger han.

Margareta Svensson
margareta.svensson@sr.se