Temo: Unik omsvängning i opinionen

Ytterligare en opinionsundersökning visar en unikt stor omsvängning i opinionen. Det är socialdemokraterna som står för hela uppgången. Oppositionen får 51 procent i mätningen.

Enligt Temos novembermätning som publiceras i Dagens Nyheter och Sydsvenskan leder oppositionspartierna nu med sex procentenheter.

Socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet får tillsammans 51,0 procent, mot 45,0 för de borgerliga regeringspartierna.

Socialdemokraterna är alltså tillbaka på samma nivå som i förra valet, 2002. De vinner väljare från samtliga partier, utom miljöpartiet. Det är framför allt bland männen och bland väljarna i Stockholms län som stödet för socialdemokraterna ökar. Det var i just dessa grupper som partiet förlorade stort i valet i september. Socialdemokraternas uppgång är statistiskt säkerställd.

En jämförelse med utvecklingen efter valen sedan 1976 visar att det aldrig tidigare skett en så dramatisk opinionssvängning. Efter maktskiftena 1976, -82, -91 och -94 behöll den vinnande sidan övertaget i opinionen två månader efter valet.

- Det har varit en unikt dålig start för borgerligheten. Det är svårt att se några andra orsaker till utvecklingen än ministeravgångarna och den omfattande debatten kring a-kassan, säger Synovate Temos opinionsanalytiker Nicklas Källebring till Dagens Nyheter.

Den hårda fackliga kritiken mot regeringen har troligen bidragit till att många fackmedlemmar vänt ryggen åt de borgerliga partierna. Mer än 60 procent av LO-medlemmarna stödjer nu socialdemokraterna. Missnöjesvågen har dock inte lett till något ökat stöd för de två andra oppositionspartierna.

Förändring jämfört med valet inom parentes:

Moderaterna 25,2 (-1,0), folkpartiet 6,8 (-0,7), centerpartiet 7,4 (-0,5), kristdemokraterna 5,6 (-1,0), socialdemokraterna 39,9 (+4,9), vänsterpartiet 5,7 (-0,2), miljöpartiet 5,3 (+0,1), SD 2,6 (-0,3) övriga 1,4 (-1,3).

Bland partierna utanför riksdagen får Sverigedemokraterna 2,6 procent, mot 2,9 i valet. Övriga småpartier, som Feministiskt initiativ, Junilistan och Piratpartiet, får tillsammans bara 1,4 procent i den här mätningen, jämfört med 2,8 i valet. En del av dessa partiers väljare har gått över till socialdemokraterna.

Andelen osäkra väljare är också ovanligt låg i den här mätningen, endast 12,6 procent.

2 920 personer tillfrågades under perioden 6 till 22 november vad de skulle rösta på om det var val till riksdagen i dag.